Vui lòng chú ý rằng ví AZP nhìn giống ví AZG nhưng chúng hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn nạp AZP hoặc AZG từ AZS App vào AZSTrade, vui lòng đảm bảo rằng bạn chọn hình thức AZP hoặc AZG. Chúng tôi SẼ KHÔNG ghi có các khoản nạp AZP.
Please notice that AZP wallet looks like AZG wallet but they are different. If you are reacharge AZP or AZG from AZS app to AZSTrade, make sure you select AZP or AZG. We WILL NOT credit AZP deposit.
Bạn muốn giới thiệu

Bạn muốn kiếm thu nhập thụ động?

Giới thiệu bạn bè tới Remitano và tận hưởng đến hai tầng thu nhập

Kiếm tiền ngay

Đăng nhập / Đăng ký để lấy liên kết giới thiệu của bạn.
Nhận được 40% hoa hồng từ phí giao dịch ngay lập tức khi bạn bè của bạn đăng ký,mua coin và rút tiền bằng liên kết giới thiệu của bạn.
Đặc biệt, khi họ giới thiệu những người bạn khác giao dịch trên AZSTrade, bạn sẽ kiếm được thêm 10% hoa hồng từ phí giao dịch của họ.

Điều kiện

Những tài khoản được hệ thống xác định là tài khoản sao chép của các tài khoản khác sẽ không được dùng để tính hoa hồng.

Hoa hồng chỉ được tính khi người dùng thực hiện giao dịch và rút tiền về tài khoản AZS App.

Việc xác định xem ai là người giới thiệu của một người dùng phụ thuộc hoàn toàn vào link giới thiệu. Nếu một người dùng nhấp vào nhiều link ref khác nhau thì chỉ có link ref cuối cùng họ nhấp vào trước khi tạo tài khoản là có hiệu lực.

AZSTrade giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc tước bỏ hoặc trao hoa hồng trong các trường hợp cụ thể và quyền chỉnh sửa chương trình giới thiệu bất kì lúc nào.

Bảng xếp hạng

Top những người nhận được nhiều lợi nhuận nhất từ Chương trình giới thiệu AZSTrade

#1
***em111

#2
***huycn15b

#3
***uma
Zalo me